Archive for the ‘Filosofie’ Category

Sep 17 23

no worry…

door "Peter Van Acker"

Bij uitstek het leukste dat ik deze week gehoord heb. Eenvoudig en toch weer niet…

PeterAug 16 13

De Polgar zusters

door "Peter Van Acker"

The Polgar sisters

Laten we het eens even over schaak hebben. Zo los uit de pols en zonder hulp van Google of Wikipedia weet ik het volgende: eerst was er Bobby Fisher, geniaal maar waarschijnlijk ook een beetje gestoord. Hij versloeg de Russische grootmeester Boris Spassky. Na Fisher kwam Anatoly Karpov, de man van het Russisch establishment. Hij zou zowat 10 jaar aan de top blijven om daarna van de troon gestoten te worden door enfant terrible Garry Kasparov. Deze laatste bleef zowat 20 jaar nummer één.

(more…)May 16 21

Rituelen en kunst

door "Peter Van Acker"

Rinus Van de Velde - Donogoo Tonka

Zou het dan toch zo zijn dat mensen met een strakke dagindeling productiever en creatiever zijn? Dat een gedetailleerde, nagevolgde dagorde eerder bevrijdend dan benauwend werkt? Moeten we nu elk onderdeel van de dag gaan ritualiseren opdat we ons attenter, bewuster, en dus minder afgeleid van onze taken kunnen kwijten, en dit met een hogere mate van kwaliteit en voldoening?

(more…)Jan 16 17

De schoonheid van een drone

door "Peter Van Acker"

Wie kent er professor emeritus Etienne Vermeersch nu niet? Hij komt vaak op televisie en dan vooral in debatten over ethische standpunten. Naarmate de jaren verstrijken wordt hij echter meer en meer onhebbelijk, overtuigd van het eigen gelijk. Hij is een echte doordrammer geworden die het scherpe randje van de betweterigheid al lang heeft overschreden.

Nochtans is hij niet altijd zo geweest. Als professor aan de Universiteit Gent kon hij volle zalen trekken voor zijn colleges filosofie. Hij had daarbij veel aandacht voor de wetenschapsfilosofie inclusief de tak die zich bezighoudt met de wiskunde. Professor Vermeersch kreeg tranen in zijn ogen door de schoonheid van een differentiaalvergelijking. Dat was toch wel straffe kost!

(more…)May 13 17

Hoeveel is genoeg?

door "Peter Van Acker"

How Much Is Enough?Op de universiteit leerde ik nog definities uit het hoofd alsof het wetten gehouwen uit steen betrof. Na al die jaren zit het er nog steeds in, en ik vrees dat ik het er niet meer uit krijg: “Economie is de studie van het menselijk streven naar de bevrediging van behoeften met behulp van schaarse middelen”. Wat we er niet bijleerden is dat in een kapitalistische economie die behoeften voortdurend uitdeinen en ons tot slaaf maken van voornamelijk ingebeelde noden, en met als vervelende consequentie dat ook het menselijk streven – lees onze arbeid – nooit voldoende is. We produceren thans in de Westerse wereld vier tot vijfmaal meer goederen en diensten dan honderd jaar terug, maar toch is de hoeveelheid arbeid nauwelijks verminderd. We hebben arbeid tot doel verheven en zijn vergeten dat het slechts een middel is voor een goed leven, dat uit andere dan materiële zaken bestaat, zoals een goede gezondheid, vriendschap, persoonlijkheid, respect, harmonie met de natuur, veiligheid en vrije tijd.

(more…)Page: 1 2 3 Next