Archive for the ‘Taal’ Category

Jan 13 05

Lampetkan

door "Peter Van Acker"

Lampetkan van Helen Pitts DouglassEr zijn zo van die woorden die geleidelijk aan verdwijnen. Ik sta hier in het huis van Frederick Douglass, in South East Washington, en meer specifiek in de slaapkamer van zijn tweede echtgenote,  Helen Pitts Douglass. “Lampetkan,” schiet door mijn hoofd, maar ik ben niet helemaal zeker. Wikipedia op mijn smartphone brengt onmiddellijk uitsluitsel: “lampetkan is een kan met waswater, vaak samen met een ondiepe teil, de waskom, bedoeld om zich in de morgen mee te kunnen wassen. Toen stromend water nog niet algemeen was, was de lampetkan een heel gewoon verschijnsel.”

(more…)Jan 12 14

+1 voor taal

door "Peter Van Acker"

Minister Magnette heeft deze week heel wat stof doen opwaaien. Toch heb ik respect voor zijn woorden, want in deze tijden van liberaal gekakel, met een voortdurend pleidooi van maatregelen die in essentie de conjuncturele neergang versterken, is het verfrissend eens een andere opinie te horen.

Minder enthousiast echter ben ik over de kwaliteit van het Nederlands in zijn beleidsnota. Dat is van een schabouwelijk niveau, en waarschijnlijk het resultaat van een vertaalmachine zoals “Google Translate”. De eerste alinea van het hoofdstuk over ontwikkelingssamenwerking leest als volgt:

(more…)Jan 11 09

intussen… TAALTEST

door "Peter Van Acker"

Vroeger schreef ik zonder veel zorgen het woord ‘zorgeloos’, gedekt als ik me wist door een set van uniforme taalregels, maar nu heb je naast het groene boekje – toch de referentie voor de geschreven taal – ook nog eens het witte boekje dat soms een afwijkende schrijfwijze toelaat. Zorgenloos, aldus het witte boekje, zou net zo correct zijn als zorgeloos.

Dat concurrentie niet altijd leidt tot een betere dienstverlening wist ik al langer, denk maar aan de ondoorzichtige tarieven van de mobiele operatoren, maar dat er op gebied van taal nu ook al verschillende autoriteiten zijn met divergerende inzichten, vind ik een kwalijke zaak. Ik verkies duidelijkheid boven vrijheid. Dit impliceert geenszins dat onze taal niet mag evolueren of zich niet mag aanpassen aan een context van veranderend gebruik, maar op elk gegeven moment moet er wel een set van uniforme regels zijn.

(more…)Dec 09 13

Tien voor taal

door "Peter Van Acker"

Ideeëloos staar ik wat voor mij uit. Ik lijd aan een moderne vorm van “writer’s block”. Modern, want nieuwe tijden vergen nieuwe woorden. Daarom zou ik liever willen spreken van monitormyopie, of nog beter van “screen saver”-staar. Ook “log off”-syndroom vind ik niet misstaan. U merkt het: de taal is grenzeloos en slechts beperkt door onze eigen creativiteit en een set van algemeen aanvaarde regels. Over die creativiteit maak ik me weinig zorgen, maar de set aan regels is een ander verhaal. Hoe goed is jouw taalkennis? Doe mee met de “tien voor taal”-test hieronder. Ik ben uiteraard benieuwd naar jouw score.

(more…)