Archive for the ‘België’ Category

Nov 13 05

Félicien Rops

door "Peter Van Acker"

Félicien Rops - PornocratesIk ben geïntrigeerd door volgende passage uit een brief van Félicien Rops aan zijn vriend Nadar:

“You have to realise that I am not a remarkable person at all, but incomprehensible even to myself. While in the cradle I was showered with gifts from many beautiful people who acted as fairies having been invited by my mother to bestow a multitude of different talents upon her son. But the forgotten fairy, the terrible twisted and bandy legged one that is always left out appeared as well. Leaning over my cot, she said  I cannot take away the gifts you have just received from these ladies, but I can give you one of my own. Your whole life long, you will never do that which you like best!”

(more…)Oct 13 27

Dozen

door "Peter Van Acker"

Niets zo verheffend als de gedachte aan onuitgepakte dozen. Wij hebben nu drie soorten dozen :
– dozen van acht jaar terug (van toen we naar Oeganda vertrokken);
– dozen van vier jaar terug (van Oeganda naar de Verenigde Staten);
– en dozen van dit jaar (van de VS naar België).
Elke jaargang komt met een eigen logo omdat we totnogtoe nog nooit dezelfde inpakfirma hadden.

Opdat de dozen niet ons leven zouden bepalen, heb ik een uniek systeem bedacht:
– de dozen van acht jaar terug gaan naar het containerpark;
– de dozen van vier jaar vervangen die van acht jaar;
– en die van dit jaar die van vier jaar.

(more…)Jul 13 16

Daar gaan we weer…

door "Peter Van Acker"

Zo gaat het, zo ging het en zo zal het altijd gaan
Wederom inpakken op een zonnige dag
Aan de rand van afscheid nemen staan
Gekleefd tussen duim en wijsvinger, de zoekgeraakte stift,
het slordig geschreven bestemmingsadres
Pakken te zwaar, dozen te vol, Gent nog ver
Verhuizen als een veelvoud van opgeborgen ervaringen

(more…)Mar 13 25

Those politicians …

door "Peter Van Acker"

“Those politicians … well, euh … they make me laugh.” Karel De Gucht, toch anders een verstandig man, laat zich in onderstaand videofragment verleiden tot volgende uitspraak: “Structurele besparingen doen het overheidsbeslag verminderen. En dat heeft geen negatieve invloed op de groei.” Hij kent bovendien een paar professoren die dergelijke theorie onderschrijven. Welnu, ik ben benieuwd naar wie die professoren zijn, en of ze hun PhD met de post hebben gekregen?

De continue herhaling van steeds dezelfde liberale dogma’s, maakt de hersenen dood en leidt tot kromme redeneringen. Dat wordt nu weer eens bewezen. Overheidsbeslag is niet correct! Dat is een foutieve term, ontsproten uit de geest van niet-economen, met als doel een beleid van overheidsbesparingen te rechtvaardigen. Het moet overheidsaandeel zijn. Dat is correct. En als je het aandeel van iets vermindert, dan wordt het totaal waar het deel van uitmaakt kleiner. Per definitie! Zo simpel is dat. En naar analogie: als je het overheidsaandeel vermindert, dan wordt het nationaal inkomen kleiner. En dus krijg je minder groei. En dat heb ik het nog niet eens over de interdependentie van de verschillende macro-economische variabelen, die bij krimpende overheidsbestedingen tot een recessie leidt, of in het ergste geval tot deflatie.

(more…)May 12 05

Living in a bubble!

door "Peter Van Acker"

In Laken komt een nieuwe Europese school voor kinderen van Europese ambtenaren. Het gebouw – de vroegere Koninklijke kadettenschool – wordt gerestaureerd door de Belgische overheid. Kostprijs: 88 miljoen Euro, en volledig ten laste van de Belgische begroting. Europa daarentegen zal de lopende kosten betalen. Kinderen van Europese ambtenaren zullen hier kosteloos school kunnen lopen maar andere kinderen zullen enkele duizenden Euro’s inschrijvingsgeld moeten betalen.

[jwplayer config=”myplayer” file=”http://www.intussen.info/wordpress/video/EuropeseSchool.mp4″ image=”http://www.intussen.info/wordpress/fotos/EuropeseSchool.jpg” width=”450″ height=”277″]

(more…)Page: Prev 1 2 ... 6 7 8 9 10 11 Next