Archive for May, 2008

May 08 27

Roti filled with yellow split peas

door "Astrid Belliot"

Have you ever been in Suriname? Did you ever feel the temptation to make roti at home? Here’s a little help!

Astrid BelliotINGREDIENTS:
500 g Self-raising flour
300 ml Water
150 g Yellow split peas
1 T Cumin
2 t Garlic
100 ml Vegetable oil
Salt and pepper to taste

TO MAKE THE FILLING:
Wash the peas and boil them in water to cover until half done. Drain and put into a food processor. Process until fine. In a bowl, combine peas with cumin, garlic (minced), pepper and salt. Mix well.

(more…)May 08 19

Industrialisatie in Oeganda?

door "Peter Van Acker"

Op vrijdag 16 mei ll. gaf Professor Hiroyuki Hino (Japan), op vraag van IMF-Kampala, een lezing over een alternatieve industrialisatiestrategie voor Oeganda. In veel opzichten was dit een merkwaardig voorstel omdat het buiten de lijnen kleurt van het traditionele denken over ontwikkeling.

Het voorstel behelst een twee-sporen-strategie:

  1. enerzijds het versterken van landbouw en agro-industrieën met in het bijzonder aandacht voor bio-brandstoffen (sorghum en maïs) en bijhorende energieopwekking;
  2. anderzijds de uitbouw van een “knowledge based”-dienstensector gericht op voornamelijk export van “verhandelbare” diensten (er wordt hierbij gedacht aan “Business Process Outsourcing” (BPO) zoals bijvoorbeeld het opzetten van “Call Centres” en aan het uitsturen van geschoolde krachten die eveneens als een soort export zijn te beschouwen vermits ze “remittances” terugsturen).

Aan de uitbouw van een klassieke industrie (zo kenmerkend als overgangsstap tussen landbouw en diensten in het ontwikkelingspad van ontwikkelde landen) dient voorbij gegaan te worden. Door haar nadelige ligging zal in Oeganda het aandeel van de transportkosten in de prijzen van industriële producten altijd hoog zijn en dus zullen die producten minder competitief zijn.

(more…)