Archive for November, 2008

Nov 08 25

De ornitholoog

door "Peter Van Acker"

Ik beken: ik ben niet echt een vogelkenner en op dat gebied eigenlijk een beetje misplaatst op het Afrikaanse continent. Wat ik weet over vogels is vaak indirect. Zo weet ik dat James Bond een ornitholoog was die zijn naam heeft gegeven aan de held van Ian Flemming. En verder weet ik nu ook wel zeker dat er in het natuurpark van Murchison een “ranger” van de “Uganda Wildlife Association” rondloopt, die verrijkt is met mijn kennis over de Poelifinario, te gebruiken bij rondritten met Nederlandstalige bezoekers.

Egret

(more…)Nov 08 11

Did U Know?

door "Peter Van Acker"

Did U Know?

“Did You Know?”, is helemaal iets anders dan “Do You Know?”

“Do you know?”, geeft je nog de mogelijkheid tot twijfelen, tot enige bedachtzaamheid, of zelfs tot een ontkennend antwoord, maar “Did You Know?”, veronderstelt dat je het wel weet, en dit na een vakkundige uitleg of een proefondervindelijk bewijs, zelfs als je het voordien niet wist.

Waarover gaat het? Ik sta hier op de evenaar en aanschouw met mijn eigen ogen hoe water linksdraaiend een primitief teiltje verlaat ten zuiden van de evenaar en rechtsdraaiend ten noorden.

(more…)