Archive for September, 2010

Sep 10 26

Kandahar

door "Peter Van Acker"

Kandahar - Long Live The Sliced Ham Op één van de lokale radiostations alhier riep de presentator onlangs de luisteraars op hun eerste aankoop van klassieke muziek (plaat, cassette of CD) kenbaar te maken die tevens een voltreffer was. Ik heb niet ingebeld omdat ik geen aankoop ken die aan beide vereisten voldoet.

Mijn eerste aankoop was wel een voltreffer maar zeker geen klassieke muziek. Wie start daar trouwens mee? Mijn platencollectie ving aan met een LP van Kandahar, een groep uit het Gentse die een soort Jazz Rock / Jazz Fusion brachten. Ze speelden het soort muziek die jonge tieners deed beseffen dat de wereld verder reikte dan de lokale kerktoren maar vooralsnog zeer onverkend terrein was. Het riep op tot een ongebreideld vrijheidsgevoel dat wel nog moest ingepalmd worden. “When she flies away,” heb ik dan ook grijs gedraaid en beluister ik ook nu nog af en toe met veel plezier.

(more…)Sep 10 18

Millenniumdoelen

door "Peter Van Acker"

Van maandag 20 tot woensdag 22 september 2010 vindt er weer een uiterst belangrijke top voor ontwikkelingssamenwerking plaats in New York. Officieel heet de top “High-level Plenary Meeting of the General Assembly of the United Nations”, maar wordt in het jargon van de deskundigen eenvoudigweg verkort tot “MDG Summit”, zeg maar de top van de millenniumdoelen.

Vele staatshoofden en hun talrijk gevolg zullen er debatteren over de millenniumdoelen. “Hoever staan we?”, “Wat moet er nog gebeuren tot 2015?”, en vooral “Hoeveel middelen zijn daar nog voor nodig?”, zullen de kernvragen zijn waarop antwoorden worden gezocht.

Nochtans bestaan er ook MDG-sceptici, en die moet men niet noodzakelijk zoeken in het kamp van de rabiate tegenstanders van ontwikkelingssamenwerking. Todd Moss en Michael Clemens zijn twee “senior fellows” van het “Center for Global Development” – een progressieve Amerikaanse “think tank” – en komen dus uit onverdachte hoek.

(more…)Sep 10 12

What to do in D.C.

door "Peter Van Acker"

intussen… BLOG is weer een pagina rijker. Kijk maar even in het zijpaneel van deze site onder “Pages”, daar zie je een nieuwe pagina staan met als titel “What to do in D.C.”

 “What to do in D.C.” is geschreven met het oog op onze vergeetachtigheid. Niet dat we aan een vroege vorm van dementie lijden of dat hersenmolm zich reeds heeft ingezet, maar gewoon omdat we weten dat op de vraag “Wat is er zo al te doen in Washington?” niet onmiddellijk een uitgebreid antwoord volgt, waaruit verkeerdelijk wordt afgeleid dat er helemaal niet zoveel te doen zou zijn. En dat is jammer, want er is best wel veel te doen.

Zo hebben we dit weekend de “Brookside Gardens” bezocht en er tussen honderden vlinders van Aziatische, Noord-, Midden- en Zuid-Amerikaanse oorsprong gelopen en we hebben er een aantal onvergetelijke kiekjes aan overgehouden.

(more…)Sep 10 05

Experience against youthfulness

door "Peter Van Acker"

Wat drijft bijna vijftigers om het nog te willen opnemen tegen achttienjarigen in een voetbalduel? Is het de ijdele hoop voor de aftrap op winst door (vermeende) ervaring? Is het het idee dat het vlotjes rondtrappen van de bal het jeugdig geweld uit evenwicht zal brengen?

Oh, the vanity of aging fathers”. Voor we het wisten, werden we gepasseerd langs links en langs rechts, langs boven en langs onder, tussen en door onze benen. En werd onze zorgvuldig geplande opstelling herleidt tot een formatie van “damage control”. George Leekens of niet, het resultaat zou hetzelfde gebleven zijn: al gauw stonden we 4-0 achter. De kroniek van een aangekondigde uitslag. Evenwel hebben we de schade kunnen beperken door twee late doelpunten vlak voor het einde van de match, profiterend van een te vroeg ingezette overwinningsroes aan de overkant waarbij roekeloosheid en onachtzaamheid vakkundig werden afgestraft.

(more…)