Archive for October, 2010

Oct 10 31

Halloween

door "Peter Van Acker"

Halloween 2010

Terwijl Amerika zich aan het opmaken was voor een mars “to restore sanity”, waren wij druk bezig met de voorbereidingen voor een Halloween Party, en laat dat nu net iets zijn waarbij je het gezond verstand vooral niet moet laten primeren.

Halloween is een verkorting van “All-Hallows-Even” en betekent de avond voor Allerheiligen. De bedoeling is door kostumering en maskers de boze geesten na te bootsen om alzo het kwaad te vermijden. Het gaat terug op een Keltische traditie waarbij men dacht dat de scheidslijn tussen de gewone wereld en de wereld van de geesten dunner werd bij de overgang van zomer naar winter. Omdat zowel goede als kwade geesten de overstap naar deze wereld konden maken, dienden de laatsten afgeweerd te worden. Immers, huizen waar de kwade geesten al aanwezig waren, werden alleen nog aangedaan door goedaardige demonen.

(more…)Oct 10 24

Elk zijn geschiedenis?

door "Peter Van Acker"

Hier sta ik dan op een stuk grond in Alexandria dat ooit heeft toebehoord aan Henry Lee III: een militair – en later de 9de gouverneur van Virginia – die meegevochten heeft in de onafhankelijkheidsoorlog van de Verenigde Staten (1775-1783) en die omwille van zijn rijvaardigheden te paard de bijnaam “Light-Horse Harry” kreeg.

“Light-Horse Harry” had op zijn beurt een zoon: Robert Edward Lee, die de zijde koos van de Geconfedereerde Staten tijdens de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865). Toen ik hier fijntjes een opmerking over maakte dat Robert Edward Lee in feite aan de verkeerde zijde (“the wrong side”) van de strijdende partijen stond, corrigeerde onze gids mij onmiddellijk: “here in Virginia, we don’t see it that way, Robert Edward Lee was not on the wrong side, but on the losing side”, waarna ze begon uit te weiden over de vele militaire successen Lee Fendall Housevan het Geconfedereerde leger in de beginperiode van de oorlog en de rol die Generaal Lee daarbij gespeeld had.

Ik stond perplex. In mijn geschiedenis streden de Geconfedereerde Staten voor het behoud van de slavernij en stonden ze – zeker in moreel opzicht – aan de verkeerde zijde van de lijn. Maar in de geschiedenis van onze gids had Robert Edward Lee ondanks de vele tactische overwinningen slechts enkele strategische blunders gemaakt – zij het kapitale – waardoor de oorlog beslecht werd in het voordeel van de Unie. Elk moreel oordeel over de gerechtvaardigdheid van die oorlog werd daarbij achterwege gelaten.

(more…)Oct 10 16

Elektrische auto’s

door "Peter Van Acker"

Chevy Volt Gisteren hoorde ik op de televisie voor het eerst een vraag waarmee ik zelf al geruime tijd rondloop. Zullen elektrische auto’s (zoals de Chevy Volt en de Nissan Leaf) milieu-vriendelijker zijn dan conventionele en hybride wagens? Het antwoord dat erop volgde was vrij genuanceerd maar vooral positief en hoopgevend: in een staat zoals Virginia, waar elektriciteit hoofdzakelijk wordt opgewekt door verbranding van kolen, zal een elektrische wagen even milieuvriendelijk zijn als bijvoorbeeld de Toyota Prius, maar in een staat zoals California, waar elektriciteit ook wordt opgewekt via wind, water en zon, zal een elektrische wagen tot 10-maal milieuvriendelijker zijn dan een gewone stadswagen. M.a.w. in die staten waar elektriciteit nog wordt opgewekt op de meest milieuonvriendelijke wijze, zal de nieuwe elektrische wagen de beste hybride wagens die thans op de markt zijn evenaren qua milieuvriendelijkheid.

(more…)Oct 10 03

Vreemd gevogelte

door "Peter Van Acker"

Waar denk je aan als je het woord arseniek hoort? Mijn gedachten gaan in eerste instantie uit naar moordplannen en vergiftigingen, en ook wel naar mijn vader wiens tanden nog ontzenuwd werden met behulp van het gevaarlijk goedje.

Maar waar ik nooit aan denk wanneer ik het woord arseniek hoor, is kippenvoer. Ten onrechte blijkbaar, want hier in de Verenigde Staten wordt arseniek door het kippenvoer gemengd (wat overigens in Europa verboden is). Een “voordeel” van het mengen van arseniek door het kippeneten is dat het de aders van de kip aantast zodat het vlees meer doorbloed wordt. In de winkelrekken geeft dat een mooie roze schijn aan het kippenvlees. Vlees van niet met arseniek gevoederde kippen ziet er een beetje grijzer uit en dat lust de consument niet.

(more…)