Archive for December, 2010

Dec 10 29

The Big Easy

door "Peter Van Acker"

So, we’ve been to New Orleans in Louisiana. The place where people work to live and not the other way around. The place they call the Big Easy.

gimme a beer
gimme a cigarette
gimme some jazz
in a bar on Frenchmen Street
like the “Spotted Cat”
and I’ll show you
I’m no longer a diplomat
but a man of this world
ready to mingle with people of all kind

(more…)Dec 10 22

Funky New Year

door "Peter Van Acker"

We hebben elk jaar precies dezelfde wens: vooreerst een goede gezondheid, want dat is toch het allerbelangrijkste; vervolgens uitstekende familiebanden en hechte vriendschappen, alsook goede sociale relaties; en als het even kan ook nog genoeg bestaansmiddelen voor een prettig verblijf op deze aardbol. En als het op een van die punten wat minder was in 2010, dan mag het wat ons betreft wat meer zijn in 2011. Have a funky new year… and let us stay in contact.

Aloe Blacc – I Need a Dollar

Etienne, Astrid en Peter

Funky New Year

P.S. Vergeet de poll niet in het rechterzijpaneel!Dec 10 18

The beauty of numbers

door "Peter Van Acker"

De allerslimste mens ter wereld mag men – wat mij betreft – zoeken onder geschiedkundigen, filosofen, wiskundigen en statistici, en als het even kan onder die personen die alle voornoemde vakgebieden combineren en verwerken tot iets begrijpbaars zodanig dat het simpel lijkt.

De schoonheid van de dingen echter ligt wel bij de geest die ze aanschouwt.

(more…)Dec 10 11

Quadruple J*.*

door "Peter Van Acker"

Er is deze week heel wat gebeurd in de wereld van de muziek.

James Moody James Moody is overleden op 8 december. Hij was 85 jaar oud. Hij werd in 1949 bekend met het lied “I’m in the Mood for Love” (tja, wie niet?).

James Moody was een begaafd saxofonist, maar ook een goed zanger. Toch maakte hij zich zorgen om zijn spraak omdat hij lispelde als gevolg van een partiële doofheid. Hij kom geen “S”-klanken horen, waardoor “Give me a smile” klonk als “Give me a mile”.

Ik moet bekennen dat ik nog nooit van James Moody gehoord had, maar toen mijn eega spontaan “Moody’s Mood for Love” begon te zingen, was ik dan ook niet weinig verbaasd (vergetende dat ik met een levende jukebox ben getrouwd).

(more…)Dec 10 02

Antietam

door "Peter Van Acker"

Sunken Road (Bloody Lane) Terwijl in België de patstelling overheerst, kuieren wij hier vredig op het slagveld van Antietam. Hier is de strijd reeds gestreden. Op 17 september 1862 vielen hier meer dan 23.000 doden en gewonden. De Amerikanen noemen het dan ook ietwat pronkerig “the bloodiest one-day batlle of the American Civil War”. Het was een 12-uur durende strijd die begon in een korenveld, zich verplaatste naar een verzonken weg en eindige nabij een eenvoudige brug. Eigenaardig genoeg waren op het einde van de dag de frontlinies nauwelijks verplaatst. Het was een tactische strijd zonder duidelijke winnaar, met als enig gevolg dat Generaal Lee van het geconfedereerd leger de volgende dag zich uit Maryland terugtrok door de Potomac over te steken richting Virginia. De binnenlandse oorlog zou evenwel nog tweeëneenhalf jaar duren.

(more…)