Archive for August, 2011

Aug 11 27

Het Athene van het Zuiden

door "Peter Van Acker"

Parthenon, Nashville TN

Weer al iets dat ik van mijn “bucket list”  kan schrappen. Heb je er ooit aan gedacht het Parthenon op de Acropolis te aanschouwen? Geen nood! In Nashville Tennessee staat een replica op ware grootte.  En niet zo’n tot tempel verheven armoedige stapel stenen die de verbeelding van een Gestalt psycholoog noodzaakt om er een florissant geheel van te maken, maar wel een keurig uit beton opgetrokken bouwwerk dat netjes geschilderd, en vrij van toeristenzwermen,  gratis in een wijds stadspark staat te pronken voor elke kunstminnende toerist die van de oudheid op een frisse manier houdt.

(more…)Aug 11 22

Vrede van Gent

door "Peter Van Acker"

Verdrag van GentOnachtzaam voor de wijsheid van mijn vader, heb ik steeds nagelaten de gedenkplaat in de Veldstraat in Gent op te zoeken en te bestuderen. Hier verbleef de Amerikaanse delegatie tijdens de vredesonderhandelingen met de Britten om een einde te maken aan de oorlog van 1812. De Britten verbleven aan het Fratersplein waar een gelijkaardige gedenkplaat hangt. De onderhandelingen leidden uiteindelijk tot het verdrag van Gent dat getekend werd op 24 december 1814.

Nu – zoveel jaar later – bevind ik me op het landgoed van President Andrew Jackson (de 7de President van de VS van 1829 tot 1837). Voor hij President werd, had hij reeds roem verworven als de generaal die de Britten had verslagen op 8 januari 1815 in New Orleans. Het nieuws van de Vrede van Gent had de strijdende partijen niet tijdig bereikt.

(more…)