Archive for September, 2011

Sep 11 17

Road Trip USA

door "Peter Van Acker"

Door al het werk van de afgelopen tijd zou een mens nog vergeten dat hij op reis is geweest. Maar zoals een dobber de visser attendeert op beet, zo herinneren foto’s aan prettige momenten uit een niet zo ver verleden.  In goed gezelschap bovendien. Op de tonen van country, blues en jazz dansten we van stad tot stad, ons geluk verdrinkend met Blue Moon, Shock Top en Mothership Wit.

Onderstaande prentenbak geeft een goed idee van het gevolgde parcours, maar nog veel leuker zijn de foto’s van onze zomertrip. Enjoy!

(more…)Sep 11 13

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

door "Peter Van Acker"

Ik heb vandaag eens het “World Economic Outlook” van het IMF doorgenomen. Dat is het rapport van het IMF waarin de bollebozen van de instelling een korte termijn economische prognose maken voor de verschillende werelddelen. Zoals verwacht zijn de risico’s op een nieuwe crisis in de Euro-zone niet gering en ook in de Verenigde Staten zullen de beleidsmakers er waarschijnlijk niet in slagen een goede balans te vinden tussen steunmaatregelen op korte termijn en fiscale gezondmaking op middellange termijn, waardoor een aanhoudende recessie dreigt. Maar toch ging mijn aandacht vooral uit naar de passages over de lageinkomenslanden in subsaharaans-Afrika. Het IMF verwacht namelijk dat die landen groeipercentages zullen bereiken van om en bij de 7% in 2012, mede mogelijk gemaakt door de geringe integratie van die landen in de internationale goederen en financiële markten.

(more…)Sep 11 05

Dreading …

door "Peter Van Acker"

Dreading to begin the last chapter?” Heb je dat ook wel eens dat je met tegenzin aan het laatste hoofdstuk van een goed boek begint omdat je weet dat na de laatste bladzijde een wereld eindigt waarin je zo graag hebt vertoeft, maar waarvan je onvermijdelijk afscheid moet nemen.

Kathryn Stockett - The HelpThe Help” van Kathryn Stockett is zo’n boek. Het speelt zich af in het zuiden van de Verenigde Staten ten tijde van de segregatie. Het is het verhaal van twee zwarte keukenmeiden en een blanke dame die zich langzaam aan verzetten tegen een geordende maar onrechtvaardige wereld, waarin de meesten tevergeefs het status quo najagen. “The Help” is geen bitter boek. Het is integendeel diepmenselijk en laat je menig maal schateren, maar zonder de problematiek van de rassenscheiding ook maar op enige wijze te willen bagatelliseren. Een klein meesterwerk!

Gek genoeg hadden zowel mijn schoonzus als ik hetzelfde boek gekozen voor onze autorit naar het zuiden, die ons o.a. tot in Jackson (Mississippi) bracht: het centrale stadje in deze keukenmeidenroman.

(more…)