Archive for September, 2012

Sep 12 29

Istanbul

door "Peter Van Acker"

Er is geen betere aanvulling op een kort stadsbezoek dan enkele romans waarin de te bezoeken stad centraal staat. Onze “city trip” naar Istanbul werd zoveel malen interessanter na het lezen van volgende romans: “Istanbul Passage”, “The Bastard of Istanbul” en “The Istanbul Puzzle”.

Joseph Kanon - Istanbul Passage

Istanbul Passage” van Joseph Kanon is een literaire thriller die zich afspeelt in het Istanbul van onmiddellijk na de tweede wereldoorlog. De naoorlogse stad is neutraal, maar wel een bron van geruchten, en overgeleverd aan de veiligheidsdiensten van de nieuwe grootmachten. Iedereen kijkt naar iedereen, en iedereen heeft geheimen, contacten en duistere kanten.

De hoofdpersoon, Leon Bauer, is een tabakshandelaar en soms een spion. Hij krijgt de opdracht een Roemeense oorlogsmisdadiger met kennis van geheime Sovjetafspraken enkele dagen in Istanbul onder te brengen, in afwachting van een uitlevering aan de Verenigde Staten. Niets echter loopt zoals het hoort en Leon Bauer dreigt in een web van Amerikaanse, Russische en Turkse veiligheidsagenten verstrikt te geraken.

(more…)Sep 12 08

Simple arithmetic

door "Peter Van Acker"

Twee plus twee is vier, dat weten ze ook in Arkansas, althans Bill Clinton in zijn “nomination speech” tijdens de democratische conventie in North Carolina. Het is dergelijke eenvoudige rekenkunde die hem geholpen heeft om de begroting in evenwicht te houden tijdens zijn regeerperiode.

Maar zouden ze in Arkansas ook volgende reeks kunnen aanvullen?

4, 6, 12, 18, 30, 42, 60 gevolgd door X

In het volle besef dat jij nog slimmer bent dan een inwoner uit Arkansas, kijk ik uit naar jouw antwoord. Tip: het volgende getal na X is 102.

(more…)Sep 12 02

The Servant Economy

door "Peter Van Acker"

Achiel Pauwels - Nen Kapitaliest

Wow, het lijkt er wel op dat financieel Amerika eindelijk mijn bestaan heeft ontdekt. Net terug uit vakantie en in de bus meerdere kredietkaarten aangetroffen, alsook enkele “pre-approved” aanbiedingen. Ik kan nu hier moeiteloos 60 tot 70.000 USD opnemen … tegen een jaarlijkse rentevoet die varieert van 11 tot 20%. Het Amerikaans kredietsysteem is pervers, want het rekent er op dat je veel schuld aangaat, die je slechts met mondjesmaat terugbetaalt, zodat hoge interesten op het uitstaand saldo kunnen worden aangerekend.

(more…)