Archive for December, 2012

Dec 12 26

HNY 2013

door "Peter Van Acker"

DC et orbi. Hier komt ie! Onze traditionele nieuwjaarsgroet. Wij wensen jullie, en in die volgorde:

  1. een goede gezondheid;
  2. uitstekende familiebanden en vriendschapsrelaties;
  3. en genoeg bestaansmiddelen voor een prettig ondermaans bestaan.

(more…)Dec 12 23

Kerstgebakraadsel en andere dingen

door "Peter Van Acker"

Vooraleer de traditionele nieuwjaarsboodschap te verspreiden, wens ik nog vlug 4 andere  zaken aan “intussen… BLOG” toe te vertrouwen, inclusief een raadsel om de hersens te laten knetteren tussen kerst en nieuw. Ik ben vooral benieuwd naar wie de bollebozen deze keer zullen zijn!

1. Ik moet hier nu op het einde van het jaar – en dik tegen mijn zin – enkele miljoenen Chinezen teleurstellen omdat ik de IP-nummers van hun servers heb geblokkeerd wegens te veel aandacht voor “intussen… BLOG”. En dit heb ik niet lichtzinnig overwogen maar pas nadat “Google Translate” mij ervan overtuigd heeft dat de duizenden commentaren per dag geen tekenen van appreciatie maar slechts ordinaire spamberichten waren. Snik!

2. Het volgende moet mij eveneens van het hart: “Google Chrome” is gewoon een betere browser voor een Windows-PC, en dat zeg ik niet gemakshalve aangezien ik al jaren “Internet Explorer” gebruik. Maar feit is dat “Google Chrome” standaard HTML gebruikt en daardoor meer voorspelbaar is bij de weergave van websites.

(more…)Dec 12 14

Ellis Marsalis

door "Peter Van Acker"

Jenny & PeterWie Marsalis zegt, denkt aan Jazz, althans in de Verenigde Staten. We hebben het geluk gehad een concert van Ellis Marsalis Jr. en zijn zoon Jason te mogen bijwonen, wederom in Howard Theatre, en bovendien in goed gezelschap. Ellis Marsalis heeft in totaal zes zonen waarvan vier eveneens bekende jazzmuzikanten zijn: Branford, Wynton, Delfeayo en Jason. Zo vader, zo zoon!

(more…)Dec 12 05

Antifragiel

door "Peter Van Acker"

Nassim Nicholas TalebKen je het omgekeerde van fragiel? Je zou kunnen denken dat dit robuust is.  Maar dit is het dus niet! Althans niet volgens professor Nassim Nicholas Taleb. Het omgekeerde van fragiel is antifragiel. Fragiele systemen houden niet van volatiliteit. Robuuste systemen weerstaan volatiliteit en antifragiele systemen hebben juist baat bij volatiliteit. Dit is een concept dat totnogtoe in de economische theorie niet bestond. En onbekend is onbemind, maar de ontstentenis van een dergelijk concept laat ook moeilijk een adequaat beleid toe!

In een ideale wereld kunnen economische systemen maar beter antifragiel zijn. Door het toestaan van frequente  mislukkingen is er ruimte voor continue verbetering zonder dat dit het systeem evenwel onderuit haalt. De positieve en negatieve gevolgen van het nemen van risico’s maken het systeem sterker. Alleen zien we dat in de financiële wereld het systeem werd misbruikt . De “downside”-risico’s werden afgewenteld op het brede publiek en de “upside”-risico’s geprivatiseerd.

(more…)Dec 12 01

B.B. King

door "Peter Van Acker"

Het was met veel verwachting dat we uitkeken naar het optreden van B.B. King in “Howard Theatre”. Dit theater is pas dit jaar heropend en heeft in het verleden grote zwarte artiesten – zoals Duke Ellington, Billy Eckstine en Ella Fitzgerald – op de affiche gehad. Een optreden van de 87-jarige B.B. King in dit historisch pand leek ons dus passend. Alleen is B.B. King niet meer de artiest die hij vroeger was. Causerend, reminiscerend en met begerige blik naar vrouwelijk schoon slenterde hij door zijn set. Er vielen meer woorden dan riffs! En meer gebabbel dan gezang, maar dat zich evenwel niet verder uitstrekte dan de voorste rijen van de zaal.

(more…)