Archive for October, 2015

Oct 15 25

The Global Goals for …

door "Peter Van Acker"

Op 25 september hebben de wereldleiders zich geëngageerd voor het bereiken van de globale doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling tegen 2030. Het betreft 17 doelstellingen die zullen gelden voor elk land, en zijn dus niet meer eenzijdig gericht op de armere landen. Voor elk van die doelstellingen worden een aantal “targets” gedefinieerd die zullen beoordeeld worden aan de hand van indicatoren die al dan niet behaald worden. Dat wordt dus wederom een complex verhaal met vele mogelijke interpretaties van vooruitgang. Hoe beoordeel je immers vermindering van armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid maar met een grote ecologische kost t.o.v. vooruitgang in milieu maar met nog veel armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid.

(more…)Oct 15 11

Inkomen

door "Peter Van Acker"

Heb je al eens over het volgende nagedacht? In de jaren 90 voelden we ons allen redelijk welvarend. Het was een periode van vooruitgang, van geloof in de toekomst, en van nieuwe mogelijkheden. Heden ten dage daarentegen lijkt het economisch al kommer en kwel en moeten we vooral de buikriem aansnoeren – zo wordt het ons toch verteld – opdat we het later beter zouden hebben.

(more…)Oct 15 04

De paradox van Newcomb

door "Peter Van Acker"

Er waren eens een fysicus, een filosoof en een wiskundige. Het had het begin van een grap kunnen zijn, maar het is de ontstaansgeschiedenis van de paradox van Newcomb: een paradox over voorspelbaarheid.

De fysicus, William Newcomb, bedacht de paradox maar publiceerde hem niet. De filosoof, Robert Nozick, besprak de paradox voor het eerst in een essay en vernoemde hem naar de bedenker: “de paradox van Newcomb” (in 1969). De wiskundige, Martin Gardner, maakte de paradox bekend onder een breed publiek door erover te schrijven in zijn column “Mathematical Games” in Scientific American (in 1974).

twee-kartondozeStel je de volgende situatie voor. Je zit in een spelprogramma en je hebt twee dozen voor jou. In de kleine doos zit duidelijk zichtbaar 100 Euro en in de grote doos zit 0 Euro of 1 miljoen Euro.

Je wordt nu voor de keuze gesteld:
– ofwel kies je de grote doos (je bent dus eerder “bescheiden” van aard);
– ofwel kies je beide dozen (en ben je dus meer “inhalig” van aard).

Uiteraard ontbreekt het aan nog wat bijkomende informatie.

(more…)