Archive for October, 2016

Oct 16 24

Humanitaire hulp voor Jordanië

door "Peter Van Acker"

Koningin Mathilde en Minister De Croo waren in Jordanië om humanitaire projecten gefinancierd door België te bezoeken. Deze financieringen werden voorbereid door de Humanitaire Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit is precies het werk dat ik samen met een heel team doe: een beetje perspectief bieden aan mensen in nood zodat ze hun menselijke waardigheid kunnen behouden en aan kinderen van vluchtelingen zodat hun kinderjaren geen verloren jaren zijn.

(more…)Oct 16 15

Begrotingsraadsel

door "Peter Van Acker"

Begrotingsbesprekingen oktober 2016

Vijf ministers zitten aan tafel en hebben een budget van 100 miljard Euro te verdelen. De eenheid van verdeling is 1 miljard Euro. De werkwijze die ze volgen voor de verdeling is de volgende: de meest mondige minister mag eerst een voorstel doen, daarna de op-één-na meest mondige, enz. Laten we de volgorde 5-4-3-2-1 van meest mondige naar minst mondige nemen.

Minister nummer 5 doet dus een voorstel voor het verdelen van het budget. Ze stemmen vervolgens. Iedereen moet VOOR of TEGEN stemmen. Onthouding is niet mogelijk. Als 50% of meer VOOR het voorstel stemt, dan wordt het budget verdeeld en is het hele verhaal afgelopen.

(more…)Oct 16 08

Astrids Proclamatie

door "Peter Van Acker"

Am I proud? Yes I am!

PeterOct 16 03

It is a race to the bottom

door "Peter Van Acker"

Er is net een interessante paper uit van het Bureau van de Mensenrechten (UN OHCHR) over de aanvallen op hospitalen en de toepasbare rechtspraak. U vindt deze paper << hier >>. Het is duidelijk dat deze korte paper ingegeven werd door de recente vernielingen van medische eenheden in Syrië, inzonderheid Aleppo. Het objectief van deze paper is het bijbrengen/herhalen van kennis over het toepasbaar recht in geval van aanvallen op medische faciliteiten opdat die in de juiste bewoordingen zouden worden veroordeeld.

Kort samengevat ziet het toepasbaar recht er als volgt uit:

In termen van wettelijke toepasbaarheid is het conflict in Syrië te beschouwen als een niet-internationaal gewapend conflict (“… the treshold of involvement necessary to be classified as an international conflict is generally considered as not having been met in Syria”). En dus zijn de Syrische overheid en de andere partijen betrokken bij het conflict gebonden door het internationaal humanitair recht dat van toepassing is op een niet-internationaal gewapend conflict.

(more…)