Archive for May, 2017

May 17 26

Vooruitgang

door "Peter Van Acker"

Johan-Norberg - Vooruitgang

Heb je soms ook nood aan een positief verhaal? Dan moet je absoluut “Vooruitgang” van Johan Norberg lezen. Met een helikopterzicht, die tijd en ruimte overschrijdt, bekijkt Norberg met veel welwillendheid de mensheid. Die is nu gezonder, gelukkiger, schoner, slimmer, vrijer en vreedzamer dan ooit.

Het boek is eigenlijk ook een ode aan de kennis. Die maakt het mogelijk dat we onszelf kunnen overstijgen en gradueel onze aandacht kunnen verschuiven van de mensen in onze nabijheid naar de mensen die veraf zijn, naar het milieu en naar de dieren, opdat die het beter zouden hebben. En natuurlijk zijn er “setbacks”, zoals oorlogen, epidemieën en natuurrampen, maar eenmaal verworven kennis verdwijnt niet en heeft de neiging om ons steeds beter te maken.

(more…)May 17 20

Teambuilding

door "Peter Van Acker"

Deze week hadden we een teambuilding dag, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het eerder het karakter van een schoolreisje had: gezellig met de bus naar het monument van Waterloo en vervolgens naar de Koningin Elisabeth Muziekkapel. De boog kan niet altijd gespannen staan.

En je bent blijkbaar nooit te oud om te leren. Ik leefde tot nog toe in de overtuiging dat het lot van België pas beslist werd nadat Napoleon verslagen werd in Waterloo op 18 juni 1815. Maar blijkbaar werd het idee van het samenvoegen van de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden al bedisseld op het Congres van Wenen nadat Napoleon de slag bij Leipzig had verloren midden oktober 1813.

(more…)May 17 06

Het Vasa museum in Stockholm

door "Peter Van Acker"

Vasa : zicht op boegsprietVasa : onfortuinelijk bemanningslidVasa : bakboord

Wat een museum! Hier heb ik van genoten: het Vasa museum in Stockholm. Vasa is een Zweeds oorlogsschip dat op 10 augustus 1628 voor het eerst de haven van Stockholm verliet en… nagenoeg onmiddellijk zonk. Het werd in 1961 terug boven water gehaald. Het is het enige schip uit de 17de eeuw dat zo goed bewaard is gebleven.

Je moet geen groot scheepsbouwer zijn om te zien waarom het toentertijd mis is gegaan. Op de tweede etage van het museum sta je ongeveer op de hoogte van de waterlijn. Welnu, de achtersteven rijst daar nog vijf etages boven uit. Het zwaartepunt van het schip ligt dus duidelijk te hoog.

(more…)