Mar 13 25

Those politicians …

door "Peter Van Acker"

“Those politicians … well, euh … they make me laugh.” Karel De Gucht, toch anders een verstandig man, laat zich in onderstaand videofragment verleiden tot volgende uitspraak: “Structurele besparingen doen het overheidsbeslag verminderen. En dat heeft geen negatieve invloed op de groei.” Hij kent bovendien een paar professoren die dergelijke theorie onderschrijven. Welnu, ik ben benieuwd naar wie die professoren zijn, en of ze hun PhD met de post hebben gekregen?

De continue herhaling van steeds dezelfde liberale dogma’s, maakt de hersenen dood en leidt tot kromme redeneringen. Dat wordt nu weer eens bewezen. Overheidsbeslag is niet correct! Dat is een foutieve term, ontsproten uit de geest van niet-economen, met als doel een beleid van overheidsbesparingen te rechtvaardigen. Het moet overheidsaandeel zijn. Dat is correct. En als je het aandeel van iets vermindert, dan wordt het totaal waar het deel van uitmaakt kleiner. Per definitie! Zo simpel is dat. En naar analogie: als je het overheidsaandeel vermindert, dan wordt het nationaal inkomen kleiner. En dus krijg je minder groei. En dat heb ik het nog niet eens over de interdependentie van de verschillende macro-economische variabelen, die bij krimpende overheidsbestedingen tot een recessie leidt, of in het ergste geval tot deflatie.

Laat de politici je niets op de mouw spellen! Macro-economie is niet te herleiden tot het huishoudboekje van de goede huisvader. Tot spijt van wie het benijdt.

[jwplayer config=”myplayer” file=”http://www.intussen.info/wordpress/video/DeGucht.mp4″ image=”http://www.intussen.info/wordpress/fotos/intussendebat.jpg” width=”450″ height=”277″]

Peter9 Responses to “Those politicians …”

 1. Jan De Kimpe Says:

  ‘t ja Peter, helemaal correct. Maar mij lijkt het toch dat de Belgische situatie meer naar overheidsbeslag dan overheidsaandeel is geëvalueerd. Dit recht zetten zal niet makkelijk zijn, maar als je een overheid hebt die meer dan 50 % van de gecreëerde toegevoegde waarde uit de economie haalt om een niet altijd efficiënt apparaat te ondersteunen, dan is er toch fundamenteel iets mis. Of zie ik dit fout?

 2. Thor Says:

  Vanuit mijn buikgevoel sluit ik me aan bij Jan. Mijn verstand zegt me dat je wel gelijk zult hebben, je hebt tenslotte een scherpe professionele kijk op het hele economische proces, daarenboven van op enige afstand, hetgeen een kritische kijk ten goede komt.
  Maar ik meen de kern van je boodschap te begrijpen: ‘Economie is niet simpel en het wordt vaak simpel voorgesteld’ De media neemt de taak op zich om ‘Economie voor dummies’ te onderwijzen, maar is daarin niet altijd intelectueel correct.
  Maar blijft de vraag, hoe kan Jan met de pet het kaf van het koren scheiden? Ik ga ervan uit dat De Tijd een reputatie heeft te verdedigen en dat ik daarom het minst slecht zal worden geïnformeerd op economisch vlak.

 3. Frans Says:

  tja Peter, De Gucht is selectief verstandig, heeft een donkerblauwe liberale tunnelvisie en heeft, naar mijn aanvoelen, ook een erg kleine emotionele intelligentie:)

 4. Peter Van Acker Says:

  Niemand zal betwisten dat we een efficiente overheid moeten hebben. Dat wil iedereen. Maar dat zegt nog niets over wat nu het optimale aandeel moet zijn van de overheid in de economie. We weten alleen dat over het algemeen meer succesvolle economieën (in termen van inkomen per hoofd) een groter overheidsaandeel hebben dan minder succesvolle.

  Laten we nu eens veronderstellen dat we de keuze moeten maken tussen twee eerder succesvolle economieën, met name tussen de VS (met een overheidsaandeel van 40%) en België (met een aandeel van 53%).

  Welnu macro-economisch doet de VS het zeker niet beter (alle cijfers voor 2012 en in % van het BBP):
  -- de schuldgraad bedraagt 107% (in België: 97%);
  -- het overheidstekort -8,7% (in België: -2,9%)
  -- het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans bedraagt -3% en is structureel (in België meestal een overschot maar in 2012 een tekort van -0.1%);
  -- een werkloosheidsgraad van rond de 8% (in België 7,4%). In de VS spreken ze nu bovendien van de “new normal”, m.a.w. ze gaan ervan uit dat het werkloosheidsprecentage in de nabije toekomst niet zal dalen;
  -- en een schrijnende inkomensongelijkheid.

  Laten de macro-cijfers de meeste mensen koud, toch nog even dit, in de VS betaal je voor alles:
  -- je kind laten studeren aan een universiteit kost tussen de 40.000 en de 50.000 USD voor een goede universiteit en boven de 50.000 USD voor een topuniversiteit;
  -- de wegen liggen er hier niet beter bij, wel integendeel;
  -- gezondheidszorgen zijn nagenoeg onbetaalbaar als je niet over een goede privéverzekering beschikt;
  -- en sinds lang geprivatiseerde nutsvoorzieningen schieten duidelijk tekort.

  Zij die steeds de mantra van “minder overheid” herhalen, zouden wel eens kunnen wakker worden in een ander land dan dat waar ze op hopen.

 5. Thor Says:

  Verhelderende uiteenzetting!

 6. Olaf Says:

  Ik ben alvast begonnen met geld uit te geven !
  Heb net m’n eerste aandeel gekocht bij de hier in België net opgerichte ethische en coöperatieve bank NewB.
  Man, lucht dat op !

 7. Peter Van Acker Says:

  Hé Olaf, ik wou dat ook al doen, en na je commentaar heb ik de daad bij het woord gevoegd. We zijn nu medecoöperanten. Daar moeten we een op drinken als we terug in België zijn!

 8. Pieterjan Visser Says:

  Lees eens het boek van Geert Mak, “Reizen zonder John”, over de VS om te begrijpen wat er gebeurt als de overheid geen geld meer heeft om de infrastruktuur in het land op peil te houden

 9. Olaf Says:

  Goegeweten !

Leave a Reply

(Picture beside your name?)